Stowarzyszenie „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania powstała w dn. 05.08.2014 w celu opracowania i realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2015 – 20. Strategia ta opracowana zostanie zgodnie z wytycznymi dotyczącymi instrumentu RLKS (Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność).

Obszar naszej LGD, a co za tym idzie obszar dla którego opracowujemy LSR obejmuje obecnie 15 gmin: 14 gmin wiejskich oraz 1 gminę miejską należące do następujących powiatów:

  • augustowskiego: gmina wiejska Nowinka;
  • sejneńskiego: gminy wiejskie Puńsk, Sejny, Giby i Krasnopol oraz gminę miejską Sejny;
  • suwalskiego: gminy wiejskie Bakałarzewo, Filipów, Jeleniewo, Przerośl, Raczki, Rutka – Tartak, Suwałki, Szypliszki i Wiżajny

Europejski Fundusz Rolny  na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020