Dyżury Punktu Konsultacyjnego

W związku z trwającymi pracami nad Lokalną Strategią Rozwoju dla obszaru działalności "Suwalsko - Sejneńskiej" LGD zapraszamy wszystkich mieszkańców powiatów sejneńskiego, suwalskiego oraz gminy Nowinka do Punktu Konsultacyjnego na ul. Kościuszki 71 w Suwałkach.
Godziny pracy Punktu: 9:00 - 14:00 w poniedziałki i wtorki.

W ramach usług Punktu będzie można wnieść swoje uwagi i propozycje dotyczące kształtu LSR oraz poszczególnych działań, które będą realizowane w ramach wdrażania tego dokumentu.


Dokumenty do pobrania

Wydruk KRS

Aktualny wydruk z KRS w formie PDF, zawierający wszystkie informacje o naszym Stowarzyszeniu

STATUT

Statut naszego Stowarzyszenia

ANKIETA

Anieta wspomagajaca utworzenie strategii rozwoju na terenie działania naszego Stowarzyszenia

Konkurs na logo Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia "Suwalsko-Sejneńska" LGD ogłasza otwarty konkurs na stworzenie logo Stowarzyszenia. Konkurs trwa do 11 lipca 2016. Dla zdobywców 3 pierwszych lokat przewidziano nagrody pieniężne.

Więcej


ZAPYTANIE OFERTOWE

. Stowarzyszenie „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania w Suwałkach w ramach działania funkcjonowanie lokalnej grupy działania ogłasza zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług zakresie: - usługi szkolenia ,- transportu drogowego ,- usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków,- hotelarskie usługi noclegowe

Więcej

Harmonogram spotkań informacyjno – konsultacyjnych w poszczególny gminach objętych LSR

W imieniu Stowarzyszenia "Suwalsko-Sejneńska” Lokalna Grupa Działania serdecznie zapraszamy mieszkańców gmin na spotkania informacyjno-konsultacyjne dotyczące realizacji programu LEADER na naszym terenie w perspektywie finansowej 2014-2020.

Więcej

Dalszy ciąg konsultacji LSR

Prosimy o zapoznanie się z dokumentami (Analiza SWOT, Propozycja lokalnych kryteriów wyboru, Podział budżetu) i o składanie ewentualnych uzupełnień/korekt do 10 grudnia 2015 do godz. 15:00.

Więcej

Praca w LGD

Zarząd Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania ogłasza nabór w drodze konkursu na stanowiska: Dyrektor Biura LGD w Suwałkach, Dyrektor Biura LGD w Sejnach, Specjalista do spraw funduszy europejskich, Specjalista ds. wdrażania i rozliczania funduszy europejskich, Pracownik obsługi biura

Więcej

Walne Zebranie Członków "Suwalsko - Sejneńskiej" LGD

W związku z zbliżającym się terminem złożenia do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, opracowywanej z Państwa udziałem, Lokalnej Strategii Rozwoju, w imieniu Zarządu „Suwalsko – Sejneńskiej” LGD zapraszam na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 28.12.2015 r. o godz. 14:00 w siedzibie Gminy Suwałki (ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki).

Więcej

Projekt LSR do konsultacji

W załączeniu prezentujemy Państwu projekt Lokalnej Strategii Rozwoju dla terenu działania Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania oraz projekt procedur związanych z oceną i wyborem operacji. Prosimy Państwa o zgłaszanie uwag do dokumentów w nieprzekraczalnym terminie do poniedziałku 28 grudnia 2015r. do godz. 10:00 . Uwagi należy składać na udostępnionym poniżej formularzu: za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres s-s.lgd@o2.pl lub osobiście w poniedziałki i wtorki (w godzinach 9:00 -14:00) w Biurze LGD (ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki).

Więcej

KIM JESTEŚMY?

Stowarzyszenie „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania powstała w dn. 05.08.2014 w celu opracowania i realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2015 – 20. Strategia ta opracowana zostanie zgodnie z wytycznymi dotyczącymi instrumentu RLKS (Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność).
Więcej

KONTAKT DO NAS

Stowarzyszenie "Suwalsko Sejneńska" Lokalna Grupa Działania
ul. Kościuszki 71
16-400 Suwałki
Tel: 87 565 53 64, Kom:791 357 688

Europejski Fundusz Rolny  na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020